Vi förfogar över 4 st banor 

80 meters älg bana. 

50 meters älg bana.

Inskjutnings bana 100 , 200 och 300 meter

Jägartrapp.